Checklist

מה עושים
?בייעוץ פנסיוני

שלבי הייעוץ הפנסיוני

:לתהליך הייעוץ פנסיוני שלושה שלבים

השלב הראשון: איסוף החומר. רוב החומר מגיע מהמסלקה הפנסיונית. כל שצריך הוא להפיק קוד אימות מאתר המסלקה ואיתו ניתן לקבל את כל המידע הפנסיוני

המסלקה הפנסיונית היא "מפעל" בפיקוחו של משרד האוצר, אשר מטרתו היא לספק מידע ולסלוק כספים פנסיוניים. בייעוץ אנו משתמשים במסלקה כצינור מידע שדרכו מדווחות כול החברות הפנסיוניות (חברות ביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות) על כול התכניות הפנסיוניות שיש ברשותכם. אם פעם היה צריך לנחש או לחפש היכן הפנסיה שלכם מתנהלת או היכן היא התנהלה בעבר, אזי היום המידע הזה מתקבל בצורה דיגיטלית. לא מדובר על "הר הכסף" - אתר למציאת "כספים אבודים" בחשבונות פנסיה או גמל לא פעילים - אלא על מידע עדכני ומלא על כל הקופות

במקרים של ביטוחי מנהלים אפנה גם לחברות המנהלות את הפוליסות. זאת מאחר שמניסיוני המידע המדווח דרך המסלקה הפנסיונית על פוליסות אלו לרוב לא מדוייק ולעיתים אף שגוי. מה עוד, שלפוליסות מנהלים יכולות להיות תוספות שונות או תנאים שונים שאינם מדווחים במסלקה כלל. לכן במקרים של פוליסות ביטוח מנהלים הליך איסוף החומר מורכב


יותר ודורש אף יותר זמן

בשלב איסוף החומר אבקש מכם מידע נוסף החיוני לאבחון ובדיקת התיק הפנסיוני. ככל שיהיה בידי יותר מידע פנסיוני ופיננסי כך אוכל "לתפור" את חליפת הפנסיה הטובה ביותר עבורכם


השלב השני: עיבוד החומר שהתקבל מהמסלקה ומחברות הביטוח ו/או הפנסיה ו"ריאיון פנסיוני" שבו אני בודק את הצרכים הפנסיוניים שלכם

שלב זה כולל בדיקה של התכניות הפנסיוניות הקיימות, יחד עם המידע הפיננסי הנוסף שהעברתם לי. אני בוחן חלופות אפשרויות לשיפור מצבו של הלקוח. בתהליך זה אני מביא בחשבון פרמטרים רבים:

  • שכר

  • מצב משפחתי

  • בריאות

  • נכסים פיננסיים אחרים, שאינם פנסיוניים ויכולים לשמש כ"מסייעי פנסיה" בעתיד

  • צפי הפנסיה הנוכחי לעומת כושר ההשתכרות הנוכחי ("יחס התחלופה": מה היחס בין הפנסיה לשכר ערב הפרישה)

  • מצבים נוספים מיוחדים בעלי השפעה וחשיבות לפנסיה


לאחר שאני מעבד את החומר ומביא בחשבון את הצרכים שלכם אנו נפגשים ואני מציג לכם את התכנית הטובה ביותר עבורכם. אנו עוברים על היתרונות והחסרונות של כל תכנית קיימת ועל החלופה המוצעת. לאחר מכן תקבלו הסבר כולל על התיק ה"מומלץ" ומדוע הוא טוב יותר עבורכם. תיק זה יביא יספק לכם חיסכון פנסיוני אופטימאלי: חיסכון מירבי שאינו בא על חשבון ביטוחים חיוניים


השלב השלישי: הוצאה של ההחלטות לפועל

בשלב זה אני מלווה אתכם עד לסיום כל השינויים שעליהם החלטנו על מנת לשפר את החיסכון הפנסיוני שלכם. חלק מהדברים יבוצעו על ידי וחלק יבוצעו על ידי סוכני הביטוח שלכם, או חברות הפנסיה והגמל. בסוף שלב זה אני מבצע בקרה על מנת לוודא שאכן כל מה שהחלטנו לגביו אכן יצא אל הפועל כפי שרצינו (לצערי לא מעט סוכנים מקשים על ביצוע הפעולות מאחר ואלו פוגעות בהן. לכן אני שם דגש על ליווי ביצוע השינויים הדרושים