הכצעקתה?

March 6, 2018

כותרות המדורים הכלכליים עסקו היום בשינויים הצפויים בעלות הכיסויים הביטוחיים בקרנות הפנסיה המקיפות. ראו את הכתבה ב- "דה מרקר" על ההשפעה של שינויים אלו: "גם צעירים ישלמו יותר: כך תשפיע עליכם התייקרות הפנסיה – המרוויחים והמפסידים" (היום, ה- 06/03/2018) וגם בכתבה הקודמת לה, ב- 05/03/2018: "סליחה טעינו: הביטוחים בפנסיה יזנקו עד מאות שקלים בחודש". ולא, לא טעיתי כשכתבתי שמדובר על שינויים ולא על עלייה. זאת מאחר שהדברים המובאים על ידי הכותב אינם מציירים את התמונה המלאה של השינויים.

 

נכון שעל פי הפרסומים עלייה בעלויות הביטוח לכיסוי השאירים תהיה והיא תשפיע על החיסכון הפנסיוני, אבל בד בבד עם ההגדלה של הפרמיות לביטוח עבור כיסוי הנכות תהיה ירידה בפרמיות לכיסוי השאירים (למקרה פטירה). חבל שהכותב לא ציין את החלק הזה של השינוי, שהוא מקל על עלויות הביטוח.

 

אבל ראשית נעשה סדר בדברים. אכן מדמי הגמולים מופחתות עלויות הביטוח בגין כיסויי נכות ושאירים (הפרמיות לכיסויים אלו לא מופחתות מההפקדה לפיצויים במקרה של עמית שכיר). ואכן החל מיוני 2018, עת ייכנס תקנון אחיד לתוקף בקרנות הפנסיה החדשות תהיה עלייה בעלויות לכיסוי הנכות. הסיבה היא עודף של תביעות ביחס לצפי של קרנות הפנסיה (הצפי לתביעות הנכות השאירים מחושב על ידי האקטוארים של קרנות הפנסיה) מאז 2013, עת הוריד משרד האוצר את עלויות לכיסוי קצבאות הנכות. עד לאותה השנה (2013) היה עודף מאחר וקרנות הפנסיה גבו פרמיות גדולות מדי שהוקצו לכיסוי זה. עודף זה הוחזר לעמיתי קרנות הפנסיה כל שנה. ומאחר וב- 2013 משרד האוצר הנחה את קרנות הפנסיה לגבות פחות כספים עבור כיסוי זה, הגענו למצב ההפוך שבו סכומי התביעות לנכות היו גדולים מאשר הכספים שהוקצו למטרה זו. או אז נוצר גירעון אקטוארי שנגבה מכל העמיתים דרך מנגנון האיזון האקטוארי של הקרן.

אבל למנגנון האיזון האקטוארי יש חלק נוסף (האמת שחלקים נוספים, אבל לא ניגע בהם במאמר זה) והוא התביעות לשאירים. דווקא בחלק זה התביעות ירדו, ולכן כעת מנחה משרד האוצר את הקרנות לגבות סכומים נמוכים יותר. הווה אומר שהפרמיה לכיסוי זה תרד, בניגוד לעלייה בפרמהי לכיסוי הנכות.

 

לכן ראוי לשאול שתי שאלות:

 

  • האם ההשפעה של הגדלת הכיסוי לנכות גדולה מההשפעה של הפחתת הכיסוי לשאירים?

  • מה החלופות העומדות בפנינו על מנת להוזיל את ההוצאה לביטוחים?

ובכן:

  • מהי ההשפעה של השינויים בקרן?

 

בכמה תעלה הפרמיה לנכות?

 

על פי ההמלצה של משרד האוצר אלו שיעורי ההגדלה של הפרמיות לטובת כיסוי הנכות בקרנות הפנסיה החדשות:

 

 

גילאים                             גבר                         אישה

 

מתחת ל- 25                    117%                         69%

 

25 – 29                            153%                         102%

 

30 – 34                            143%                         137%

 

35 – 39                           126%                          126%

 

40 – 44                           123%                          112%

 

45 – 49                           123%                          91%

 

50- 54                            135%                          77%

 

55 – 59                          125%                          56%

 

60 – 64                          97%                            19%

 

ממוצע                           127%                          88%

 

 

 

ובכמה תרד הפרמיה לכיסוי השאירים (למקרה פטירה)?

 

להלן הטבלה להפחתת עלויות הכיסוי לשאירים בקרנות הפנסיה החדשות:

 

 

גילאים                            גבר                           אישה

 

מתחת ל- 25                   44%                             41%

 

25 – 29                           38%                             28%

   

30 – 34                           35%                             36%

 

35 – 39                           29%                             39% 

 

40 – 44                           27%                             37%

 

45 – 49                           21%                             28%

 

50- 54                             16%                             26%

 

55 – 59                           15%                             29%

 

60 – 64                           13%                             36%

 

ממוצע                            26%                             33%

 

 

אז אם ניקח את הדוגמה בכתבה, של גבר בן 55 המשתכר 18,000 ₪ בחודש ומשלם כיום 193 ₪ לטובת כיסוי הנכות, אזי לאחר הגדלת הפרמיה הוא ישלם 434 ₪ (ולא 443 ₪). הגדלה של 241 ₪ (125% יותר מהתשלום כיום).

אבל מה קורה עם כיסוי השאירים? עד כה שילם 260 ₪ לחודש (בהנחה שאשתו צעירה ממנו ב- 3 שנים, לפי הנחיות האוצר). לאחר השינוי ישלם 221 ₪ (הוזלה של 15%), שהם 39 ₪ פחות.

השינוי הכולל הינו 202 ₪ לחודש.

 

ומה קורה אילו היה מדובר באישה עם שכר דומה?

כיום היא משלמת לקצבת הנכות 237 ₪ (ולא 201 ₪) ואחרי השינוי תשלם 56% יותר, 370 ₪. הגדלה של 133 ₪.

לטובת כיסוי השאירים היא משלמת 167 ₪, ולאחר השינוי תשלם 29% פחות, 119 ₪. הקטנה של 48 ₪.

השינוי הכולל הינו ייקור של 85 ₪ לחודש בתשלום הפרמיות.

 

ומה קורה עם הצעירים שבינינו? בני 25 עד 35?

ניקח לדוגמה עובד בן 30 המשתכר 12,000 ₪ בחודש:

כיום הוא משלם פרמיה של 17 ₪ לטובת כיסוי הנכות, ובעתיד ישלם 41 ₪ לחודש. שהם 24 ₪ יותר.

כיום הוא משלם פרמיה של 63 ₪ לטובת כיסוי השאירים, ובעתיד ישלם 41 ₪ שהם 22 ₪ פחות.

בסופו של חשבון ישלם 2 ₪ יותר לחודש.

 

ואילו היה מדובר באישה בת 30 המשתכרת 12,000 ₪?

כיום היא משלמת פרמיה של 20 ₪ לטובת כיסוי הנכות, ובעתיד תשלם 47 ₪ לחודש. שהם 27 ₪ יותר.

כיום היא משלמת פרמיה של 24 ₪ לטובת כיסוי השאירים, ובעתיד תשלם 15 ₪ בלבד. שהם 9 ₪ פחות.

בסופו של חשבון תשלם 18 ₪ יותר לחודש.

 

ניתן לראות שאכן האחוזים בשינויים גדולים בגילאים הצעירים אולם השינויים בכסף אינו גדול. דווקא בגילאים הגדולים יותר תהיה התייקרות גדולה יותר.

 

אבל אסור לשכוח את ההשפעה של הגדלת הפרמיות על האיזון האקטוארי. מאחר וקרנות הפנסיה תקבלנה פרמיות מותאמות יותר לסיכונים של נכות ושאירים – יותר לנכות ופחות לשאירים – כך גם הגירעון האקטוארי יקטן, וכך גם האיזון האקטוארי שייגבה מהעמיתים ייקטן. כלומר אם כיום קרן הפנסיה משלימה את החוסר בכסף לתביעות הנכות דרך האיזון האקטוארי, אזי לאחר השינוי לא יהיה צורך בכך ונראה איזון אקטוארי (קרן הפנסיה לא תגבה או לא תחזיר כספים לעמיתים כדי להגיע לאיזון אקטוארי).

 

רק לאחר שנראה את העלויות החדשות יחד עם ההשפעה שלהן על מנגנון האיזון האקטוארי נדע באמת עד כמה נשלם יותר לקרן הפנסיה בגין כיסוי הנכות. עד אז לא ניתן לקבוע מהי הפגיעה בחוסכים

(כמובן שיש פגיעה, אבל היא נובעת מהסיכון האמיתי למקרי נכות שעד כה לא גולמה בפרמיות אלא דרך מנגנון האיזון האקטוארי)

 

 

  • מה החלופות העומדות לפנינו?

 

ההצעה של הכותב היא מעבר למסלול ביטוח מופחת לכיסוי

הנכות. מה שאומר שהכיסוי לנכות יהיה רק 37.5% מהשכר ולא 75% מהשכר. כמובן שהצעה זו אינה ריאלית (ואפילו מסוכנת). מה יקרה אם תיקלעו למצב של אובדן כושר עבודה? האם העובד המשתכר 18,000 ₪ יוכל לכלכל את עצמו ואת משפחתו אם יקבל מקרן הפנסיה 6,750 ₪ בלבד במקום 13,500 ₪? התשובה ברורה: ממש ממש לא.

 

 

החלופה השנייה היא ביטוח פרטי. אז ראשית ניתן לעשות זאת רק על פוליסות שלפני אוגוסט 2017. על פי הוראת המפקחת על הביטוח לא ניתן לבטח ביטוחי אובדן כושר עבודה שלאחר מועד זה שכר המכוסה בקרן הפנסיה, וזאת כדי למנוע כפילות של ביטוח. אבל לשם הדיון נניח שניתן לבטח את השכר שבקרן הפנסיה בביטוח בחברת ביטוח גם בפוליסות מאוחרות אלו.

 

העלות לעובד בן 55 המשתכר 18,000 ₪ היא 428 ₪ (ללא הנחות), כמעט כמו העלות בקרן הפנסיה. כך שאין הבדלים של ממש בעלויות בין קרן הפנסיה לביטוח בחברת ביטוח.

 

(לא נכנסתי כאן לאיכות הביטוח של ביטוח פרטי מול כיסוי הנכות בקרן הפנסיה, זה נושא אחר. השאלה מה עדיף ולמי וכמה זה עולה היא מורכבת מאד ומצריכה בדיקה ודיון עם איש מקצוע איכותי).

 

כך שחלופות לעלייה בעלות הפרמיה לכיסוי בקרן הפנסיה אינה קיימת כיום, וראוי שיימצא למצב זה פתרון.

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

 

054-5999415

ישראל

©2017 by מבינים פנסיה. Proudly created with Wix.com