פיצויים: עשו ואל תעשו

March 13, 2018

 

 

מה עושים בסיום העסקה?

 

בתקופה האחרונה נתקלתי בלא מעט חברים ואנשים יקרים שסיימו את העסקתם. חלקם עברו למקומות אחרים, חלקם יצאו לעצמאות ואחרים החליטו לקחת "פסק זמן" (קצר) מחיי העבודה.

 

לכל מי שהחליט מה שהחליט אני מאחל הצלחה וכול טוב בדרך אשר היא או הוא בחרו ללכת בה....

 

הנושא של המאמר הוא מה לעשות עם הפיצויים שהמעסיק הפקיד עבורנו במהלך תקופת העסקה. רוב מכרי מתעלמים ו/או יודעים שצריך לעשות משהו אבל לא יודעים מה, ולא עושים אותו. יוצא שבסופו של דבר כספי הפיצויים יושבים בקופה ללא טיפול, ולא משנה כרגע אם מדובר על קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. וכאשר אני מתכוון מתעלמים אני מתכוון להתעלמות ממש: לא לפדות, לא לייעד לקצבה או כל דבר אחר. פשוט להשאיר אותם בקופה כאילו המשיכו לעבוד את אותו המעסיק. בעבר ברירת המחדל (בדרך כלל) של רשות המיסים הייתה שאי טיפול בכספי הפיצויים ייחשב כאילו שהם נמשכו/נפדו, אולם היום ההנחיה שונתה וברירת המחדל היא לראות כספי פיצויים שלא טופלו כרצף קצבה. זה שיפור לעומת המצב הקיים, אבל עדיין כדאי שתבצעו סיום העסקה מסודר מול רשות המיסים, ותימנעו מבעיות מיסוי כאלו ואחרות כאשר תבואו לממש את הפיצויים.

 

אז מה לעשות?

 

ובכן לפני שאצלול לאפשרויות העומדות בפני מסיים ההעסקה מה לעשות עם הפיצויים שלו אציין שכל סיום העסקה היא אירוע מס. אפילו אם לא משכתם שקל אחד מכספי הפיצויים, עדיין זה אירוע מס שיש לטפל בו.

 

לפני שמטפלים במיסוי יש לבדוק כמה דברים:

 

1. האם אתם חתומים על סעיף 14?

 • אם כן, אזי לא משנה אם עזבם או פיטרו אתכם כל הפיצויים בקופה שלכם

 • אם אתם לא חתומים על סעיף 14 ופיטרו אתכם, והמעסיק הפקיד לכם לפיצויים כל חודש יחד עם ההפרשות הפנסיוניות, ייתכן שהוא יצטרך להשלים לכם כספים ל"חוב ותק פיצויים". כדאי להתייעץ אם איש מקצוע במקרה שכזה

 • אם אתם לא חתומים על סעיף 14 ופיטרו אתכם ולא הפרישו לכם לפיצויים אלא לתגמולים בלבד, מצב שלא אמור לקרות בימינו (אולם בישראל הכל אפשרי), אזי המעסיק בוודאות צריך להשלים לכם כספים. וכאן חובה להתייעץ עם איש מקצוע שיודע כיצד לחשב את חוב ותק הפיצויים שעל המעסיק לשלם לכם

 

2. האם אתם אמורים לקבל מענקים מיוחדים/נוספים מעבר למה שהמעסיק מחוייב לתת

 

3. האם אתם מקבלים פדיון ימי מחלה ו/או פדיון ימי חופשה

 

4. הסכום לפיצויים המינימלי ("חוב ותק פיצויים") הוא שכר אחרון כפול תקופת העסקה.

 

לדוגמה: עובד שעבד שנתיים וחצי, ומשכורתו האחרונה הייתה 10,000 ₪ זכאי לפיצויים של 25,000 ₪. 

 

 

וכעת לטיפול בכספי הפיצויים מול רשות המיסים:

 

לפני מסיימי ההעסקה עומדות 3 אפשרויות:

 1. למשוך/לפדות את כספי הפיצויים או את חלקם

 2. רצף קצבה: לייעד את הכספים, או חלקם לקצבה

 3. רצף פיצויים/זכויות: לדחות את משיכת הכספים לסיום ההעסקה של המעסיק הבא

 

 

1. משיכה/פדיון:

 

הוצאה של הכספים מהתכנית אליכם. חלק מהכספים ניתן למשוך בפטור ממס, ועל חלקם תשלמו מס, או תייעדו לקצבה (ראו בהמשך המאמר על ייעוד לקצבה ועל שילוב בין חלופות).

למשיכה כמה מגבלות והשלכות מיסוי עתידיות:

 

 • ניתן למשוך את הפיצויים בפטור ממס עד לתקרה שנתית. על כל סכום שמעל תקרה יושת מס. התקרה לשנת 2018 היא 12,230 ₪ עבור כל שנת עבודה (תקרה זו צמודה למדד ומשתנה לפיו כל שנה)

 

לדוגמה: עובד שעבד 5 שנים וסיים את העסקתו בשכר של 15,000 ₪. הזכאות לפיצויים היא 75,000 ₪, כאשר 61,150 ₪ מהם פטורים ממס (5 שנים*12,230 ₪ שהם תקרת הפטור) ו- 13,850 ₪ חייבים במס

 

 • את החלק החייב במס ניתן ל"פרוס" על פני שנות המיסוי הבאות. פריסה היא הכרה בהכנסה החייבת של הפיצויים על פני השנים שלאחר מועד המשיכה. כלומר אתם מקבלים את הסכום כיום, בניכוי המס, כמובן, אבל מס ההכנסה מכיר בהכנסה על פני השנים הבאות. היתרון הוא שבמידה וההכנסות בשנים הבאות נמוכות יותר, המיסוי יהיה נמוך יותר אילו היו מכירים בהכנסה באותה שנת הכספים שבה עבדתם. לא ניתן לפרוס בכל מצב, וקיימת תקרה של פריסה ל- 6 שנים ולא יותר, וגם זה תחת מגבלות והתניות

 

לדוגמה: עובד שעבד 24 שנים וחלק הפיצויים החייב שלו הוא בסך 66,480 ₪. אם לא יפרוס את הפיצויים החייבים במס ישלם מס שולי. אבל אם יפרוס את הסכום הזה על פני 6 שנים, מס הכנסה יחלק את הסכום הזה על פני 6 שנים, כלומר תוספת של 11,080 ₪ לכל שנה משש השנים הבאות. היתרון הוא שאם ההכנסות של העובד יורדות (מה שקורה בדרך כלל בפרישה לפנסיה, למשל) המיסוי ה- 11,080 ₪ בכל שנה משש השנים הבאות נמוך מהחלופה של משיכת כל הכספים החייבים בשנת הפרישה, או אז ישולם מס שולי על כל הסכום

 

 • חשוב לזכור!!! משיכה של פיצויים הוא הוצאה של כספים מהתכנית הפנסיונית שלכם והיא פוגעת בקצבת הזקנה (בפנסיה שתקבלו). לכן חשוב לקבל הסבר על ההשלכות של משיכת הפיצויים מאיש מקצוע

 • אפשרות נוספת לניצול פטור על הפיצויים היא התחשבנות על צבירת הפיצויים, אבל מבלי למשוך את הפיצויים מהקופה. כלומר קבלת פטור על צבירת הפיצויים בקופה (עד תקרה כמובן) והשארת הכספים הללו בתכנית הפנסיונית. אלו ימשיכו לצבור את התשואה של הקופה ויעמדו לרשותכם למשיכה מתי שתחפצו. על הרווחים בגין כספים אלו תשלמו מס בשיעור של 25% (כמו השקעה במניות או בקרנות נאמנות, למשל)

 •  דבר נוסף שיש להביא בחשבון הוא פגיעה בפטור עתידי בפרישה. על פי תקנות המיסוי קיימות הקלות במס לפורשים. משיכת פיצויים גורעת חלק מההקלות הללו. לכן חשוב להביא בחשבון את הפגיעה העתידית בפרישה עם איש מקצוע (זה אולי נראה רחוק לחלקכם, אבל חשוב להביא את זה בחשבון כאשר מתכננים את החיסכון הפנסיוני שלכם)

 • חלופה אחרת במקום משיכת הכספים החייבים במס היא ייעוד הפיצויים הפטורים לקצבה. כך דוחים את המס על החלק החייב למועד קבלת הקצבה. היתרונות הוא פטור ממס רווחי הון על הכספים הללו, ואפשרות לניצול הקלות מס לפורשים

 

 

2. רצף קצבה:

 

ייעוד לקצבה היא החלטה שלא מושכים את הפיצויים, אלא

משאירים אותם בתכנית הפנסיוניות במטרה לקבל אותם כקצבה בעת הפרישה.

 

להחלטה זו כמה יתרונות:

 • דחיית מס לפרישה ולקבלת הקצבה

 • אפשרות לניצול הקלות מס בפרישה

 • ניתן להתחרט מייעוד לקצבה. כמובן שמקרה זה תשלמו מס בהתאם לתקנות

 • ניתן לשלב בין משיכה בפטור וייעוד לקצבה. משיכה של הכספים הפטורים וייעוד לקצבה של החייבים במס (חשוב לזכור שעדיין יש כאן משיכת כספים מהמוצר הפנסיוני ופגיעה בפנסיה העתידית)

 • כיום ברירת המחדל לפיצויים שלא מטפלים בהם היא רצף קצבה. כלומר אם לא הודעתם לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח מה לעשות עם הכספים ועברתם מעסיק, הקופה תייעד כספים אלו לקצבה

 

 

3. רצף פיצויים (נקרא גם רצף קצבה):

 

רצף פיצויים הינו שיוך הפיצויים שהצטברו תחת המעסיק הנוכחי למעסיק הבא. הרעיון הוא לייצר רציפות בין מעסיקים כך שמבחינת מיסוי ההעסקה תהיה תחת מעסיק אחד רציף ותקופת ההעסקה היא אחת אפילו שבפועל עבדתם אצל מספר מעסיקים.

 

לדוגמה: עובד שעבד 20 שנה אצל מעסיק א', ולא מכן עוד 15 שנה אצל מעסיק ב'. אם העובד משך את הפיצויים עד הפטור משני המעסיקים, אזי בחישוב הפיצויים הפטורים חישבו לפי ותק של 20 שנה לתקופת העסקה הראשונה ו- 15 שנים לתקופת העסקה השנייה. ברצף פיצויים יראו את העובד כאילו עבד 35 שנה, והחישוב לפטור יהיה ותק של 35 שנה.

 

היתרונות במהלך זה הם דחיית מס וצבירת ותק נוסף לפטור. יתרה מכך, תקרת הפטור על הפיצויים צפויה לעלות שהרי היא צמודת מדד.

 

חשוב לדעת!!!

 • אם בחרתם ברצף פיצויים, עליכם למצוא מעסיק תוך שנה מסיום העסקה. רק כך תקבלו את הרצף. אם לא מצאתם תצטרכו לבצע חרטה מרצף הפיצויים

 • ניתן להתחרט ברצף הפיצויים עד שנתיים מסיום ההעסקה. כמובן שבמקרה זה תצטרכו לבצע התחשבנות מס עם רשויות המס על צבירת הפיצויים לפי התקנות

 • אם בחרתם ברצף פיצויים, לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים. אם ברצף קצבה ניתן היה למשוך את הכספים הפטורים ולייעד לקצבה את הפיצויים החייבים במס, בבחירה של רצף פיצויים לא ניתן למשוך את הפטור ולהעביר לרצף פיצויים את החייב

 • ניתן לשלב בין רצף פיצויים ורצף קצבה. למשל: את הפיצויים הפטורים מייעדים לפיצויים ואת החייבים לרצף קצבה

 • חובה להתייעץ עם בעל מקצוע במקרים של עזיבה ובחירה בייעוד לרצף פיצויים מאחר וישנם מקרים שבהם תאלצו לבצע חרטה גם אם לא התכוונתם

 

לאחר שקיבלתם את ההחלטות מה לעשות עם הפיצויים צריך להוציא אותם אל הפועל. את זה עושים על ידי קובץ טפסים שמוגשים על ידיכם לפקיד השומה ולחברות המנהלות את המוצרים הפנסיוניים שלכם:

 

בטופס זה המעסיק מפרט את המענקים המשולמים לעובד. המענקים כוללים צבירות פיצויים בתכניות הפנסיוניות ותשלומים נוספים שהמעסיק משלם לעובד

 בטופס זה העובד מודיע לפקיד שומה ו/או לחברות הפנסיה והביטוח על החלטתו מה לעשות עם המענקים המשולמים לו (משיכה, רצף פיצויים, רצף קצבה או שילוב שלהם)

 • טופס 116ג: טופס פריסה של הכנסת פיצויים (להורדת הטופס). ממולא מוגש על ידי מבקש הפריסה, או בא כוחו

 

חשוב לזכור שההחלטה על מה לעשות עם כספי הפיצויים חשובה ובעלת השלכות משמעותיות על הפנסיה והמיסוי העתידי שלכם. לכן חשוב להתייעץ עם איש מקצוע איכותי.

 

 

 

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

 

054-5999415

ישראל

©2017 by מבינים פנסיה. Proudly created with Wix.com