תבדקו שוב…. כדאי

May 22, 2018

 

 

 

היום אני רוצה לדבר אתכם על ביצוע של החלטות פנסיוניות. לא אלאה אתכם במיני פרטים רבים ומיותרים, רק אביא דוגמה לכך שגם אם הגעתם להחלטה בעניין התיק הפנסיוני שלכם, חשוב לבדוק איך אתם מבצעים את ההחלטות הללו ומה ההשלכות של ביצוע לא מדוייק.

 

קחו למשל את המבוטחים בקרן פנסיה. רבים לא יודעים שישנן שתי קרנות פנסיה: קרן אחת ”מקיפה“ וקרן נוספת, ”משלימה“ (נקראת גם ”כללית“). הסיבה לכך שיש שתי קרנות פנסיה היא שמאחר ובקרן פנסיה מקיפה יש אג“ח מיועדות בתשואה מובטחת המונפקות על ידי מדינת ישראל, אזי קיימת תקרה שנתית להפקדה לקופה זו. מעל הפקדה מסויימת ההפקדות לפנסיה המקיפה ”זולגות“ לקרן הפנסיה המשלימה, שבה אין הקצאה של אג“ח אלו. למה אני מדבר על הקרן המשלימה? משתי סיבות: דמי ניהול וכיסויי ביטוח.

 

נתחיל בנושא של דמי הניהול. בעוד שדמי הניהול המירביים בקרן הפנסיה המקיפה הם 0.5% מצבירה ו- 6% מהפקדה, דמי הניהול המירביים בקרן הפנסיה המשלימה הם 1.05% מצבירה ו- 4% מהפקדה. אלו דמי ניהול גבוהים בהרבה מאשר אלו שבקרן המקיפה. מנסיוני רוב העמיתים בקרנות הפנסיה המקיפות מתמקחים על דמי הניהול ואינם משלמים את דמי הניהול המירביים, אלא הרבה פחות. אולם מאחר והם אינם מודעים לכך שיש ברשותם קרן פנסיה משלימה הם לא מטפלים בנושא דמי הניהול בקרן זו. זו הבעיה הראשונה.

 

הבעיה השנייה היא כיסויי הביטוח לשאירים ולנכות בקרן המשלימה. אמנם ברוב קרנות הפנסיה המשלימות יש כיום כיסויי ביטוח, ולאחר כניסתו לתוקף של ה“תקנון האחיד“ יהיו כיסויים אלו בכמעט כל הקרנות, אבל למה להסתכן ולא להיות מכוסים בכיסויי הביטוח שאתם צריכים. זו הבעיה השנייה.

 

אז למי יש קרן פנסיה משלימה? בגדול לכל מי ששכרו הפנסיוני 20,000 ש“ח ומעלה, וששכרו מבוטח במלואו בקרן הפנסיה.

אם אתם מרוויחים באיזור ה- 20,000 ש“ח ההפקדה לפנסיה המשלימה היא שולית. אבל אם השכר שלכם הוא 40,000 ש“ח למשל, אז רוב ההפקדה שלכם מופקדת לקרן הפנסיה המשלימה. ואם לא דאגתם לדמי ניהול טובים אז יגבו מכם את דמי הניהול המירביים. שלא לדבר מהחשש שבקרן שהצטרפתם אליה אין כיסויי ביטוח לנכות ולשאירים על שכר של כ- 20,000 ש“ח. בטווח הקצר זה יותר בעייתי מאשר דמי הניהול המירביים שאתם משלמים.

 

כדי ל“סוור את האוזן“ נבדוק מה קורה לאדם שמפקיד לפי שכר של 40,000 ש“ח, לפי הדוגמה הבאה:

בקרן הפנסיה המקיפה הוא משלם דמי ניהול של 0.15% מצבירה ו- 1.5% מהפקדה ואילו בקרן המשלימה הוא משלם 1.05% מצבירה ו- 4% מהפקדה.

החוסך  חושב לתומושדמי הניהול שלו הם 0.15% מצבירה ו- 1.5% מהפקדה, כמו בקרן המקיפה. אולם למעשה דמי הניהול שלו הם 0.6% מצבירה ו- 2.75% מהפקדה. ממש לא דמי הניהול שהוא תכנן.

 

לכן תמיד תבדקו מהם המוצרים שיש לכם, מה אתם רוכשים וכמה אתם משלמים עליהם. ותמיד תמיד לעקוב אחר הדברים. מעקב אחר הדוחות השנתיים היה מציף את בעיה.

 

מאחל לכם רק דברים טובים....

Please reload

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

 

054-5999415

ישראל

©2017 by מבינים פנסיה. Proudly created with Wix.com